FREDERIKSBERG FOLKEDANSERE 

Foreningen er lukket den 31. august 2016.

Vi vil gerne takke de mange mennesker, der igennem tiden
er kommet til folkedans. Også en tak til instruktører og spillemænd
der har hjulpet os igennem dansene.

Men alting har en ende - og den er kommet nu.

 
 

 
Opdateret 31-08-2016